Υγεία & ασφάλεια

Για την AK GROUP η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων  αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και εκτιμά πως η ευθύνη για ένα ασφαλή εργασιακό χώρο είναι σημαντική.
 
Στόχος και πολιτική της AK GROUP είναι η αποτελεσματική πρόληψη ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό (γάντια,κράνη,φόρμες εργασίας,γυαλιά κοπής κ.α),την τακτική εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνεχή παρακολούθηση των εργασιών.
 
Επίσης στόχος της AK GROUP είναι η συνεργασία με τα αρμόδια κρατικά μέσα ώστε να παρέχει στους εργαζόμενους που απασχολεί ένα ασφαλή και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
 
Τέλος οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι μελετημένες από αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.