Φορολογική Συμμόρφωση

Κάθε προμηθευτής που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την AK GROUP πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να είναι δηλωμένος στην εφορία ως επιτηδευματίας. 
  2. Να έχει τα από τον Κ.Β.Σ. οριζόμενα φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης κ.τ.λ.).