Συνεργασίες

Η AK GROUP συνεργάζεται με:
 
  • Tις Ελληνικές Χαλυβούργιες με σκοπό την ανακύκλωση των παλαιών σιδήρων σκραπ και τη μετατροπή τους σε χρήσιμη ύλη.

 

  • Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Eξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»

 

  • Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

 

  • Την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA)

 

  • Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε παράγουν διάφορες συσκευασίες. H EEAA στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης συσκευασιών.) για την εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνεστήθη τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.