Ανθρώπινο Δυναμικό

Η AK GROUP διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία για όλες τις δραστηριότητες της εταιρειας μας.