Εταιρεία

Προφίλ Εταιρείας
 
Η AK GROUP SCRAP είναι μια κορυφαία εταιρεία στο χώρο της και δραστηριοποιείται στους τομείς ανακύκλωσης σιδήρου,μετάλλων,ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ενώ είναι συμβεβλημένη με τα αντίστοιχα Συστήματα Ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας ανάλογο εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. 
 
Ιδρύθηκε το 2005 από τους ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ οι οποίοι μετά από την πολυετή τους ενασχόληση στον χώρο αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγχώνευση των ατομικών τους επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν την εταιρεία με την μορφή που υφίσταται ως σήμερα. Είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας όπως ψαλίδια, πρέσες, τσάπες και αρπάγες, ενώ διαθέτει ιδιόκτητο στόλο  φορτηγών για την μεταφορά του scrap. Αναλαμβάνει κάθε είδους διάλυση (π.χ. πλοίων) και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος είναι απαραίτητο.
 
Η πολυετής παράδοση και πείρα στον συγκεκριμένο χώρο, η αγάπη για το περιβάλλον, της δίνουν μοναδικό πλεονέκτημα, προβάδισμα και με συνεχή επέκταση και ανάπτυξη έφτασε στο σημείο του να διαχειρίζεται 200.000 τόνους σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων ετησίως συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και συνεπώς στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τα σχέδια της για συνεχής βελτίωση και επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών της είναι αδιάκοπα . Σε σύντομο χρονικό διάστημα επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της διαχείρισης και ανακύκλωσης βιομηχανικών και οικιακών απόβλητων..
 
Μπαίνοντας δυναμικά στην αγορά , κατάφερε να βρίσκεται σήμερα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου της. 
 
Οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής.
 
Με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει και με τον αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των δρομολογίων έχει την δυνατότητα να παρέχει ποιοτικές και ειδικευμένες λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων καθώς επίσης άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση. Οι δυνατότητες της την καθιστούν ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη επιχειρήσεων και ιδιωτών παρέχοντας τις πλέον βέλτιστες ποιοτικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες.
 
Ανθρώπινο δυναμικό
 
Η AK GROUP διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με πολύχρονη πείρα και τεχνογνωσία για όλες τις δραστηριότητες της εταιρειας μας.
 
Συνεργασίες
 
Η AK GROUP συνεργάζεται με:
 
  • Tις Ελληνικές Χαλυβούργιες με σκοπό την ανακύκλωση των παλαιών σιδήρων σκραπ και τη μετατροπή τους σε χρήσιμη ύλη.
  • Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Eξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»
  • Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ.
  • Την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA)
  • Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε παράγουν διάφορες συσκευασίες. H EEAA στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης - αξιοποίησης συσκευασιών.) για την εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). Η ΕΔΟΕ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνεστήθη τον Ιανουάριο του 2004 από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κατ' εφαρμογή του Ν.2939/2001 περί ανακύκλωσης.