Άδειες συγκομιδής και μεταφοράς

Άδειες συγκομιδής και μεταφοράς ανά περιφέρεια

 

ΑΝΑΤ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ             (ΑΔΑ: Β443ΟΡ1Υ-ΠΘΒ)

ΔΥΤ_ΕΛΛΑΔΟΣ_ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ  (ΑΔΑ: Β44ΕΟΡ1Φ-ΤΑΟ)

ΗΠΕΙΡΟΥ_ΔΥΤ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ         (ΑΔΑ: Β440ΟΡ1Γ-ΤΞΙ)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ_ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ         (ΑΔΑ: 4577ΟΡ10-92Δ)

ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ         (ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ1Υ-ΝΙ5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                    (ΑΔΑ: Β49ΨΟΡ1Κ-Ξ5Φ)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΔΥΤ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    (ΑΔΑ: Β44ΡΟΡ1Γ-0ΦΤ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ               (ΑΔΑ: 45Β3ΟΡ10-ΒΟ9)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΙΟΝΙΩΝ_ΝΗΣΩΝ         (ΑΔΑ: Β41ΩΟΡ1Φ-ΒΡΙ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΚΡΗΤΗΣ                    (ΑΔΑ: Β44ΓΟΡ1Θ-ΕΝΘ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ_ΒΟΡΕΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ    (ΑΔΑ: Β4Θ6ΟΡ1Ι-ΥΚΣ)

 

Για να δείτε τα αρχεία απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader

Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader εγκατεστημένο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας εδώ.