Άδεια Λειτουργίας

Άδεια λειτουργίας    (ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΜΡΙ)

Άδεια Εγκατάστασης ΟΤΚΖ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ7Λ7-37Α)

Άδεια Λειτουργίας ΟΤΚΖ (ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Κ-Ν2Π)

 

 

Για να δείτε τα αρχεία απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader

Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader εγκατεστημένο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας εδώ.